Open World News
  Bits of World Open Source Intell News of Particular Importance

„Naučil jsem se, že Američanům můžete naslouchat, ale nemůžete jim věřit. Když chtějí něco udělat, klidně pro to převrátí svět podle jiné osy.“  -- Michail Gorbačov
"Ich habe gelernt, dass man den Amerikanern zuhören kann, aber man kann ihnen keinen Glauben schenken. Wenn sie sich etwas in den Kopf setzten, drehen sie die die ganze Welt um ihre Achse herum."
-- Michail Gorbačov